Termografi

Termografi er et svært nyttig hjelpemiddel i internkontroll og skadeforebyggende arbeid. M-TEK har bred erfaring og de nødvendige sertifiseringene for å utføre termografi hos deg.

Termografi er en viktig del av internkontrollen

Termograferi er et svært nyttig hjelpemiddel i det skadeforebyggende arbeidet i elektriske anlegg og elverk. Stadig flere bedrifter og institusjoner benytter termografering som et ledd i internkontrollen og det planmessige HMS-arbeidet. Ved å termografere det elektriske anlegget kan du påvise komponenter med temperaturavvik, og dermed oppdage varme og brannfare på et tidlig tidspunkt. Med enkle inngrep kan feilene rettes opp, og du forhindrer dermed brann, farlige situasjoner og driftsstans.

Termograferingen utføres med et termografikamera

Ethvert objekt har en varmestråling. Bølgelengden på strålingen varierer avhengig av overflatetemperaturen på objektet. Et infrarødt varmesøkende kamera (termografikamera) oppfanger denne variasjonen, og omgjør den til synlige farger på et termogram (termobilde). Varme felt vil tydelig vise en avvikende farge i forhold til felter med normaltemperatur. I det høyoppløselige termogrammet, kan du sammenligne eksakt temperatur i et feilpunkt mot et referanse-punkt med normaltemperatur. Les hvordan vi hjalp Geir Svardal med varmekablene som ikke virket.

Fagkompetansen er avgjørende innen termografi

Spesielt innen fagområdene elektro- og byggtermografi er det viktig at termograføren har solid faglig bakgrunn. Det er også nødvendig med kurs eller studier innen termografilære og praktisk termografering, for å tolke termogrammet riktig og utføre en sikker analyse av måleresultatene.

Etter en termografisk inspeksjon, utarbeides en rapport, som med bilder og tekst beskriver tilstanden. Våre Nemko og DNV-sertifiserte termografører foretar en kvalifisert vurdering av eventuelle avvik. I rapporten fremkommer våre konklusjoner og anbefalte tiltak.