Lokalisering av kabler og rør

M-TEK har den nødvendige kompetanse for å påvise alle typer kabler eller rør.

Ofte er det behov for å vite beliggenheten til kabler eller rør som ligger nedstøpt i gulv eller nedgravd i bakken. Det kan for eksempel være før montering av sanitærutstyr i baderom, montering av utstyr i verkstedhaller, oppsetting av delevegger, gravearbeider eller mange andre tilfeller.

Vi kan med stor nøyaktighet lokalisere og avmerke beliggenheten til:

  • varmekabel
  • vannbåren varme
  • kraftkabel
  • tele-/signalkabel