Feilsøk på kabler og rør

Våre medarbeidere har siden starten i 1987 opparbeidet seg unik kompetanse innen feilsøk på alle typer kabler. Dette har vært et satsningsområde for oss, som har resultert i at vi i dag er en ledende og anerkjent tjenesteleverandør i det norske markedet.

Ved nøyaktig lokalisering av feilstedet kan skadeutbedringen begrenses til et lite område, og kunden oppnår store besparelser både kostnads- og tidsmessig. Slikt presisjonsarbeid stiller store krav til måleteknikerens kunnskap og erfaring.

Vi har også utviklet spesialkompetanse innen partiell reparasjon av membraner på gulv og vegger. I de aller fleste tilfeller kan M-TEK utføre skadeutbedringen fra A til Å – én oppdragsgiver å forholde seg til!

Stor bredde blant forbrukerne av våre feilsøkingstjenester
Både privatpersoner, elektroentreprenører, forsikringsselskaper, energiverk, industri og næringslivet er naturlige forbrukere av våre kostnadsbesparende feilsøkingstjenester.