Elektroniske måletjenester

M-TEK har siden starten i 1987 utviklet elektrotekniske måletjenester som er etterspurte i markedet. Vårt konsept er basert på firmaets og medarbeidernes kompetanse.

M-TEK blir benyttet av et bredt kundespekter innen skadeutbedring for forsikringsselskap, elektroentreprenører, eiendomsbesittere, industri og private over hele landet.