Hvert år rives det og bygges nye baderom for titalls millioner…

Mange bad kunne vært spart ved partiell utbedring av skaden…